Påmeldingsskjema blir sendt ut til aktuelle utstillere den 06. april 2021

Ønsker du å delta som utstiller på Landbrukets dag 2021, så ber vi deg ta kontakt med messekontoret. Vi minner om at påmeldingsfristen til årets messe er satt til den 01. juni 2021