Program for Landbrukets dag 2020

Program for Landbrukets dag 2020

Vi gleder oss til å treffe deg på Landbrukets dag 2020!

Programmet for 2020  er under utarbeidelse og blir lagt ut så snart dette er klart.
Årets tema vil være TRE.
Billettprisene vil være uendret.